Hiệu trưởng

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA
NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

Ngày sinh: 19/9/1969

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: (028)54012083

Điện thoại riêng: 0909666617

Phó Hiệu trưởng

VŨ DIỄM PHƯƠNG
VŨ DIỄM PHƯƠNG

Ngày sinh: 7/1/1985

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: (028)54012083

Điện thoại riêng: 01268771615

Email liên lạc: vudiemphuongbdtx@gmail.com

PHẠM BẮC ĐẨU
PHẠM BẮC ĐẨU

Ngày sinh: 11/2/1978

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: (028)54012083

Điện thoại riêng: 0909613933

Email liên lạc: phambacdau@gmail.com

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI
Địa chỉ : Số 2 Vĩnh Khánh P.9 Q.4 TPHCM
Điện thoại liên hệ : 54012083 - 54012084
Email : c1nguyenvantroi.q4.tphcm@moet.edu.vn
Fax: 08.5401208