Trang công khai kết quả kiểm định trường Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗi

Trang:1

Hình ảnh kiểm định

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI
Địa chỉ : Số 2 Vĩnh Khánh P.9 Q.4 TPHCM
Điện thoại liên hệ : 54012083 - 54012084
Email : c1nguyenvantroi.q4.tphcm@moet.edu.vn
Fax: 08.5401208