STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Nguyễn Huệ 1thnguyenhue1https://thnguyenhue1.hcm.edu.vn1075
2 Tiểu Học Đoàn Thị Điểmthdoanthidiemq4https://thdoanthidiemq4.hcm.edu.vn685
3 Tiểu Học Lê Thánh Tônthlethanhtonq4http://thlethanhtonq4.hcm.edu.vn375
4 Trường Tiểu học Vĩnh Hộithvinhhoihttps://thvinhhoi.hcm.edu.vn443
5 Tiểu Học Đặng Trần Cônthdangtranconhttps://thdangtrancon.hcm.edu.vn648
6 Tiểu Học Lý Nhơnthlynhonq4https://thlynhonq4.hcm.edu.vn404
7 Tiểu Học Bạch Đằngthbachdangq4https://thbachdangq4.hcm.edu.vn576
8 Tiểu Học Bến Cảngthbencanghttps://thbencang.hcm.edu.vn113
9 Tiểu Học Xóm Chiếuthxomchieuhttps://thxomchieu.hcm.edu.vn563
10 Tiểu Học Đống Đathdongdaq4https://thdongdaq4.hcm.edu.vn565
11 Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnhthdinhbolinhq4http://thdinhbolinhq4.hcm.edu.vn524
12 Tiểu Học Nguyễn Trường Tộthnguyentruongtohttps://thnguyentruongto.hcm.edu.vn2272
13 Tiểu Học NGUYỄN THÁI BÌNHthkhanhhoibhttps://thkhanhhoib.hcm.edu.vn320
14 Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗithnguyenvantroiq4https://thnguyenvantroiq4.hcm.edu.vn677

86