PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2016-2017: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và theo yêu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Giáo dục Tiểu học tiếp tục khẳng định là niềm tin của gia đình và xã hội, làm cho học sinh thích học, thích đi học, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tập trung xây dựng trường học Tiên tiến, hiện đại và hội nhập,….
0000809993
Đang online: 5
Hôm nay : 48
Hôm qua : 168
Tuần này : 48
Tuần trước : 1,517
Tháng này : 709
Tháng trước: 9,623
Cơ cấu tổ chức
Lịch công tác
Tra cứu
Cựu học sinh liên hệ
Kiểm định giáo dục
Web Admin
Hỏi đáp

86