Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 14/9/2018
Lượt đọc: 76

Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 1/1/1
Ngày có hiệu lực: 1/1/1
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: qd16bgddt1010201710_149201820.doc
Nội dung:

86