Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 14/9/2018
Lượt đọc: 69

Thông tư 30- Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông.

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 1/1/1
Ngày có hiệu lực: 1/1/1
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: thongtu30danhgiagiaovien_149201820.doc
Nội dung:

86